donderdag 24 november 2016

Forms in QGIS

In de eerdere berichten is verteld over de DEMO (PostgreSQL) database waarin relaties/domeinen op een afwijkende manier zijn vastgelegd. Relaties worden nu on-the-fly gelegd op applicatieniveau en niet meer in de database. En dat pakt helemaal niet verkeerd uit als je bijvoorbeeld QGIS gebruikt. Hieronder een fictief voorbeeld.

woensdag 19 oktober 2016

Aquo-ds webservice en Python

Gangbare domeinwaarden (vaste eigenschappen van objecten) in de watersector maken deel uit van de Aquo standaard en worden via http://www.aquo.nl/ gepubliceerd. Deze domeinwaarden worden tot nu toe altijd overgenomen en onderhouden in eigen informatiesystemen, Aquo biedt echter ook een Aquo-ds webservice waarmee actuele domeinwaarden geraadpleegd kunnen worden. Zou het nu niet handig zijn om voor het onderhoud van het eigen systeem deze service in te zetten ?

dinsdag 7 juni 2016

Peilbuis, of hoe informatie bruikbaar wordt (2)

In dit experiment wordt gekeken hoe een set peilbuis gegevens verdeeld kan zijn over basis-, kern- en procesregistraties, en hoe deze registraties met elkaar gekoppeld toch weer een integraal beeld kunnen geven voor een specifiek proces, bijvoorbeeld Asset Management. Daarbij staan de gangbare principes als eenmalige opslag, meervoudig gebruik en eenduidig eigenaarschap en -beheer centraal.

zaterdag 23 april 2016

Peilbuis, of hoe informatie bruikbaar wordt (1)

Gefragmenteerd gegevensbeheer is een bestaand vraagstuk dat niet 1-2-3 opgelost gaat worden. Ieder multidisciplinair object komt in meerdere systemen voor, en systemen praten onvoldoende met elkaar.

Het objecttype Peilbuis wordt als voorbeeld bij de horens gevat.
In dit eerste deel wordt gekeken naar een bruikbare gegevensstructuur en hoe deze geimplementeerd kan worden in een kernregistratie.


zondag 20 maart 2016

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

De BGT wordt als open data aangeboden via het PDOK portaal. Deze basisregistratie blijkt prima in te lezen in QGIS en op te slaan in PostgreSQL.

zondag 28 februari 2016

De Digitale kadastrale kaart

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat openbare overheidsgegevens door iedereen mogen worden gebruikt en verspreid. Deze gegevens worden open data genoemd. Het Kadaster biedt de Digitale kadastrale kaart (DKK) aan als open data via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Deze kaart is zo in te lezen in QGIS.

vrijdag 19 februari 2016

CREATE DOMAIN

Aan een PostgreSQL database kunnen domains toegevoegd worden. Een prima basis voor het opnemen van domeinlijsten in databasetabellen.