zondag 16 september 2018

demo.waterdeel

De vorige keer is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) via PDOK gedownload. De waterbeheerder wordt geacht deze BGT in haar processen te gebruiken. Dat betekent dat een 0-situatie vastgelegd en in (eigen) beheer genomen moet worden. Hierbij de eerste voorbereidingen om dit voor het objectsoort bgt_waterdeel te doen.

maandag 10 september 2018

Basisregistratie Grootschalige Topografie (revisited)

In maart 2016 is een proefje gedaan of de water gerelateerde lagen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) makkelijk in te lezen zijn in QGIS/PostgreSQL. Dat lukte redelijk. Nu maar eens kijken of het inlezen nog beter kan en wat de volgende stap kan zijn in het gebruik van de BGT in eigen processen en kernregistraties.

woensdag 5 september 2018

Gevangen in standaarden

Het is logisch dat waterbeheerders (zelfs binnen dezelfde organisatie) naar oppervlaktewater kijken vanuit een eigen perspectief. Dat perspectief is door de jaren heen verwerkt in informatiemodellen en -systemen. Hergebruik en nut voor voor anderen van de verzamelde informatie staat daarbij niet hoog op de prioriteitenlijst. Dit heeft geleid tot een aantal complexe gegevensstandaarden die niet op elkaar aansluiten en onbruikbare data rondbazuinen.. 
Is een standaard eenmaal stabiel en heilig verklaard dan liggen de specificaties vast en wordt het lastig om koerswijzigingen in standaarden voor elkaar te krijgen. Vanaf dat moment staan innovaties op gespannen voet met standaarden.

donderdag 24 november 2016

Forms in QGIS

In de eerdere berichten is verteld over de DEMO (PostgreSQL) database waarin relaties/domeinen op een afwijkende manier zijn vastgelegd. Relaties worden nu on-the-fly gelegd op applicatieniveau en niet meer in de database. En dat pakt helemaal niet verkeerd uit als je bijvoorbeeld QGIS gebruikt. Hieronder een fictief voorbeeld.

woensdag 19 oktober 2016

Aquo-ds webservice en Python

Gangbare domeinwaarden (vaste eigenschappen van objecten) in de watersector maken deel uit van de Aquo standaard en worden via http://www.aquo.nl/ gepubliceerd. Deze domeinwaarden worden tot nu toe altijd overgenomen en onderhouden in eigen informatiesystemen, Aquo biedt echter ook een Aquo-ds webservice waarmee actuele domeinwaarden geraadpleegd kunnen worden. Zou het nu niet handig zijn om voor het onderhoud van het eigen systeem deze service in te zetten ?

dinsdag 7 juni 2016

Peilbuis, of hoe informatie bruikbaar wordt (2)

In dit experiment wordt gekeken hoe een set peilbuis gegevens verdeeld kan zijn over basis-, kern- en procesregistraties, en hoe deze registraties met elkaar gekoppeld toch weer een integraal beeld kunnen geven voor een specifiek proces, bijvoorbeeld Asset Management. Daarbij staan de gangbare principes als eenmalige opslag, meervoudig gebruik en eenduidig eigenaarschap en -beheer centraal.

zaterdag 23 april 2016

Peilbuis, of hoe informatie bruikbaar wordt (1)

Gefragmenteerd gegevensbeheer is een bestaand vraagstuk dat niet 1-2-3 opgelost gaat worden. Ieder multidisciplinair object komt in meerdere systemen voor, en systemen praten onvoldoende met elkaar.

Het objecttype Peilbuis wordt als voorbeeld bij de horens gevat.
In dit eerste deel wordt gekeken naar een bruikbare gegevensstructuur en hoe deze geimplementeerd kan worden in een kernregistratie.