maandag 8 oktober 2018

Watersysteem: Connecting-The-Dots

In de voorgaande berichten is gekeken naar de topografische  water- en kunstwerk objecten die in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aanwezig zijn en iedere waterbeheerder dient te gebruiken in haar processen. De BGT geeft echter het verband  tussen deze objecten niet weer. Stel je gooit een emmer water in een ‘waterdeel’, dan kan de BGT niet aangeven waar het heen stroomt. Als waterbeheerder zal je dat wel willen weten.

donderdag 4 oktober 2018

demo.kunstwerkdeel (duiker)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bevat veel gegevens over kunstwerkdelen (brugen, stuwen, duikers, ..).  Helaas mankeert er nog het een en ander aan waardoor deze kunstwerkdelen pas na een bewerking  gebruikt kunnen worden in eigen informatiesystemen. In de  toekomst wordt dit hopelijk aangepast, zodat het niet meer voorkomt (kwaliteitscontrole bij de bron).

zondag 23 september 2018

demo.kunstwerkdeel

De minimale beschrijving van een watersysteem bevat naast waterdelen ook kunstwerkdelen.
Een kunstwerk(deel) is een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen, niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. In relatie met een watersysteem moet je daarbij denken aan gemaaltjes, stuwen, duikers, sluisjes, etc. Hoe zou een kunstwerkdeel in een basisregistratie water ondergebracht kunnen worden?

zondag 16 september 2018

demo.waterdeel

De vorige keer is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) via PDOK gedownload. De waterbeheerder wordt geacht deze BGT in haar processen te gebruiken. Dat betekent dat een 0-situatie vastgelegd en in (eigen) beheer genomen moet worden. Hierbij de eerste voorbereidingen om dit voor het objectsoort bgt_waterdeel te doen.

maandag 10 september 2018

Basisregistratie Grootschalige Topografie (revisited)

In maart 2016 is een proefje gedaan of de watergerelateerde lagen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) makkelijk in te lezen zijn in QGIS/PostgreSQL. Dat lukte redelijk. Nu maar eens kijken of het nog slimmer kan en wat een volgende stap kan zijn in het gebruik van de BGT in eigen processen en kernregistraties.

woensdag 5 september 2018

Gevangen in standaarden

Het is logisch dat waterbeheerders (zelfs binnen dezelfde organisatie) naar oppervlaktewater kijken vanuit een eigen perspectief. Dat perspectief is door de jaren heen verwerkt in informatiemodellen en -systemen. Hergebruik en nut voor voor anderen van de verzamelde informatie staat daarbij niet hoog op de prioriteitenlijst. Dit heeft geleid tot een aantal complexe gegevensstandaarden die niet op elkaar aansluiten wat uiteindelijk leidt tot onbruikbare data.
Is een standaard eenmaal stabiel en heilig verklaard dan liggen de specificaties vast en wordt het lastig om koerswijzigingen in standaarden voor elkaar te krijgen. Vanaf dat moment staan innovaties op gespannen voet met standaarden.

donderdag 24 november 2016

Forms in QGIS

In de eerdere berichten is verteld over de DEMO (PostgreSQL) database waarin relaties/domeinen op een afwijkende manier zijn vastgelegd. Relaties worden nu on-the-fly gelegd op applicatieniveau en niet meer in de database. En dat pakt helemaal niet verkeerd uit als je bijvoorbeeld QGIS gebruikt. Hieronder een fictief voorbeeld.