dinsdag 26 januari 2016

It Giet Oan!

Ok dan, go-for-it, anders komt het er niet van.
Maar wat is nu precies de bedoeling?


De bedoeling is te kijken naar de huidige informatievoorziening van een waterbeheerder en frank en vrij te bedenken hoe je onderdelen daarvan vandaag de dag zou kunnen invullen als je van scratch af aan zou kunnen beginnen. Het hoeft allemaal niet te functioneren en een verkeerde keuze of uitwerking levert ook een interessant resultaat op.

Daar waar nodig wordt verband gelegd met architectuur. Maar niet te vaak. De kapstok voor ieder onderdeel is een  procesdiagram. De afgelopen jaren is bij de overheid veel werk verzet met het verzamelen en beheren van data, maar het proces en de gewenste resultaten verdienen ook aandacht. Het één niet zonder het ander.


Deze blog gaat zeker in het begin over het verzamelen en beheren van data, waarbij bovenstaand diagram er voor moet waken dat het wel  fit for business is en blijft.

Bij de waterschappen ligt momenteel DAMO-W op de plank voor het vastleggen van watersysteemgegevens. Een paar waterschappen zijn bezig met de implementatie. De basis van DAMO-W is een  logisch (en daarmee database onafhankelijk) datamodel dat in beheer is bij Het Waterschapshuis. Raadpleeg hiervoor de landingspagina van DAMO Watersysteem en volg de links onderaan die pagina.

Het bestaande logische model is een mooi vertrekpunt voor het uitvoeren van wat frank en vrij verkenningen, een alternatieve demo van DAMO als het ware.

Niet te veel hooi op de vork?
Nee, ik verwacht het eerlijk gezegd niet.
Enerzijds is het allemaal fictief. Het hoeft niet perfect te werken of compleet te zijn, dat scheelt al heel veel. Anderzijds heb ik al het één en ander kant en klaar op de plank liggen, ik hoef het alleen maar toonbaar te maken en te delen.

En als je het vergelijkt met huisvesting : nieuwbouw met lessons-learned is vaak eenvoudiger dan verbouw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten