zondag 20 maart 2016

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

De BGT wordt als open data aangeboden via het PDOK portaal. Deze basisregistratie blijkt prima in te lezen in QGIS en op te slaan in PostgreSQL.

De productie- en beheertaak van de BGT is belegd bij meerdere bronhouders, waarbij iedere bronhouder verantwoordelijk is voor een eigen thema: 
  • Gemeenten
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Prorail
  • Provincies
  • Waterschappen
Zo zijn waterschappen verantwoordelijk voor het thema water. Omdat deze blog toch over water gaat, zijn maar eens wat BGT 2x2 km vakken en als één zip bestand gedownload (zie deze BGT pagina).

Het downloadbestand bevat per objecttype een GML bestand, bijvoorbeeld bgt_waterdeel.gml.

DEMO

Het inlezen van bgt_waterdeel in DEMO start met het vertalen van het GML bestand naar een tijdelijke QGIS laag via het menupad:
Processing ->  Toolbox -> GDAL/OGR -> [OGR] Conversion -> Convert format
Bij uitvoer is gekozen voor output naar een tijdelijke laag (ESRI Shapefile formaat).

Met een tweede stap wordt het shapebestand opgeslagen in een databasetabel:
Processing ->  Toolbox - GeoServer/PostGIS tools -> Import into PostGIS
Vooraf is hiervoor een nieuw bgt databaseschema gemaakt, de rest gebeurt automatisch.

De DDL van de PostgreSQL tabel ziet er na het inlezen als volgt uit:


CREATE TABLE bgt.waterdeel
(
  id serial NOT NULL,
  the_geom geometry(MultiPolygon,28992),
  gml_id character varying(80),
  creationda character varying(10),
  tijdstipre character varying(23),
  relatieveh integer,
  inonderzoe integer,
  lv-publica character varying(23),
  bronhouder character varying(5),
  namespace character varying(8),
  lokaalid character varying(38),
  bgt-status character varying(8),
  plus-statu character varying(10),
  class character varying(20),
  plus-type character varying(23),
  eindregist character varying(23),
  CONSTRAINT waterdeel_pkey PRIMARY KEY (id)
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE bgt.waterdeel
  OWNER TO postgres;

In onderstaand QGIS kaartvenster zijn luchtfoto's (PDOK), kadastrale percelen (DKK), waterdelen (BGT) en as-waterlopen (webservice van een waterschap) in één beeld samengebracht.


Ik ben door de kaart gaan wandelen en zie een aantal kansen voor DEMO.
Maar dat zijn dan weer onderwerpen voor een volgende keer. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten